28 Σεπτέμβριος 2015
top space
28 Σεπτέμβριος 2015

Όροι συμμετοχής στο CoderDojo Nafpaktos

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής για το CoderDojo Nafpaktos είναι υποχρεωτικό να δηλώσετε πως συμφωνείτε με τα παρακάτω

 

Συμπεριφορά στο εργαστήριο

Απαγορεύονται τα αναψυκτικά οι καφέδες και οτιδήποτε φαγώσιμο στο εργαστήριο του CoderDojo Nafpaktos και γενικά απαγορεύεται αυστηρά κάθε είδους ρύπανση.

Επειδή η χρήση των Η/Υ απαιτεί συγκέντρωση προσοχής, οι χρήστες οφείλουν να φέρονται κόσμια κατά τη διάρκεια της παραμονής στους χώρους του CoderDojo. Επίσης, οι χρήστες είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να έχουν τα κινητά τους τηλέφωνα απενεργοποιημένα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους χώρους του CoderDojo.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση πάνω στους πάγκους ή στους σταθμούς εργασίας κάθε είδους σακιδίου, παλτού και άλλων αντικειμένων, εκτός από σημειώσεις και βιβλία. Οι υπεύθυνοι του CoderDojo διατηρούν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν την είσοδο στους χώρους του εργαστηρίου, αντικειμένων τα οποία θεωρούν επικίνδυνα για τον υπάρχοντα εξοπλισμό.

Δεν επιτρέπεται η σύνδεση/αποσύνδεση καλωδίων και η μετακίνηση μηχανημάτων και περιφερειακών σε άλλη θέση από αυτή που βρίσκονται. Κάθε βλάβη υλικού ή λογισμικού ή τυχόν ασυνέπεια σε θέματα ασφάλειας που προκαλείται με υπαιτιότητα του χρήστη θα μπορεί να έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από το CoderDojo. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, βλάβη υλικού ή λογισμικού ή τυχόν ασυνέπεια σε θέματα ασφάλειας, πρέπει να αναφέρεται άμεσα στον υπεύθυνο του CoderDojo.

Οποιοσδήποτε παραβιάσει την ασφάλεια των Συστημάτων, προβεί σε αλλαγές αρχείων και παραμέτρων του συστήματος, προξενήσει οποιασδήποτε μορφής φθορά ή απώλεια σε ηλεκτρονικό ή υλικό εξοπλισμό του Εργαστηρίου ή εισέρχεται κατά παράβαση των ανωτέρω στους χώρους του Εργαστηρίου, θα διαγράφεται μονίμως απ’ όλες τις μελλοντικές δράσεις του CoderDojo Nafpaktos.

Ζωντανή βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση της εκδήλωσης

Συμφωνώ στην τυχόν λήψη φωτογραφιών ή/και βίντεο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του CoderDojo Nafpaktos και τη δημοσίευσή τους σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα.

Δήλωση συμμετοχής

Η προτεινόμενη ηλικία των όσων συμμετέχουν είναι από 11 έως 16 ετών. Για ηλικίες από 11 ετών και κάτω είναι υποχρέωση του γονέα να συνοδεύει το παιδί καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης του CoderDojo Nafpaktos.

Σε περίπτωση που είστε κάτω των 12 ετών, η παρουσία του γονέα σας είναι απαραίτητη! Ο γονέας σας πρέπει να παραβρίσκεται στο χώρο του CoderDojo σε όλη τη διάρκεια της δράσης.

Μπορείτε να συμμετάσχετε δωρεάν στις δράσεις του CoderDojo Nafpaktos αλλά έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε ΜΟΝΟ ένα από τα δύο είδη συμμετοχής (με χρήση Laptop ή χωρίς) ανά παιδί. Σε περίπτωση που επιλέξετε δύο είδη συμμετοχής, διατηρούμε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σας.

Ασφάλεια χώρου

Το CoderDojo Nafpaktos, ενεργώντας σύμφωνα με το νόμο, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συμμετεχόντων στις δράσεις των εργαστηρίων (σύστημα πυρόσβεσης, κτιριακές υποδομές). Τα μέτρα αυτά, όπως γίνεται αντιληπτό, δε καλύπτουν τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια της δράσης συμβεί κάποιος τραυματισμός με δική τους υπαιτιότητα. Σε περιστατικά αυτού του τύπου το CoderDojo Nafpaktos δε φέρει καμία ευθύνη.

Αν και καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσεως θα υπάρχει υπεύθυνος που θα επιβλέπει τους χώρους του κτηρίου και όλους/όλες μετέχουν στη δράση του CoderDojo, το κάθε παιδί που μετέχει στις δράσεις του CoderDojo Nafpaktos φέρει την απόλυτη ευθύνη για την επίβλεψη και την ασφάλεια των προσωπικών του αντικειμένων. Το CoderDojo Nafpaktos σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια χρημάτων ή προσωπικών αντικειμένων.

 Δεν επιτρέπονται σχόλια.